U nás je stále niečo nové

Krúžky v MŠ

Od  októbra v našej MŠ začínajú krúžky a to nasledovne :