U nás je stále niečo nové

" Zdravý životný štýl" - v spolupráci s RúVZ

Dňa 10.12.2018 o 9.00 hod pre triedu č. IV. sa uskutoční beseda o zdraví a zdravom životnom štýle a pre triedu č. III.

"Domestos pre školy" - Ďakujeme!!!!

Aktualizácia : 

Takže ukončili sme úspešne plnenie úloh a teraz je všetko vo Vaš&i