U nás je stále niečo nové

Dôležité informácie školský rok 2024/2025

Zoznam potrebných vecí k nástupu do MŠ, dôležité informácie o platbách, všetko potrebné môžete priniesť do našej MŠ od 26.08.2024 do 28.08.20214 v čase od 8:00 - 12:00 hod. 

 

Čítame pre radosť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo koncom roka 2023 výzvu na podávanie žiadostí o príspevok na projekt Čítame pre radosť.  Hlavným cieľom projektu je doplnenie školských knižníc. Začiatok projektu 29.9.2023 a uzávierka bola 11.10.2023.

 

Zelený certifikát

Naša materská škola získala Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a/alebo prenosných batérií a akumulátorov v roku 2023, prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a. s., čím bola splnená povinnosť podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike.