U nás je stále niečo nové

Nástup do MŠ

Deti do MŠ môže priniesť/prevziať, len z&aa

Info pre nenastupujúcich

Oznam pre rodičov tých detí, ktoré už nenastúpia : 

od 1.6.2020 - 8:00 - 15:00 hod. 

Dôležitá informácia - Platby

 Platbu uhrádza len rodič dieťaťa, ktoré nastupuje do MŠ - 15&e