U nás je stále niečo nové

Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2024/2025

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Humenská 51 v školskom roku 2024/2025.

Čítame pre radosť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo koncom roka 2023 výzvu na podávanie žiadostí o príspevok na projekt Čítame pre radosť.  Hlavným cieľom projektu je doplnenie školských knižníc. Začiatok projektu 29.9.2023 a uzávierka bola 11.10.2023.

 

Prosíme Vás, sledujte našu aktuálnu webovú stránku

Edu page v procese realizácie, naďalej sledujte stránku www.mshumenska.sk